שושנה ויוסף שלום רב,

עפ”י הנתונים שהוזנו על ידיכם למערכת, התמודדו 4 בנקים על מתן המשכנתא שלכם. פרטי ההצעה של כל אחד מהם מובאים בהמשך המכתב. צוות משכנתא אובייקטיבית יעמוד לרשותכם בהמשך הדרך, ילווה אתכם לאורך תהליך סגירת העסקה והחתימה על ההלוואה. אני מאחל לכם הצלחה והנאה בביתכם החדש.
ליאור איילון, מנכ”ל משכנתא אובייקטיבית

ההצעה הזוכה

ריבית החזר חודשי החזר כולל

הלוואה מס. 1

סכום: 450,000 ₪ | תקופה: 25 שנים
מסלול: ריבית משתנה 5 שנים | לוח סילוקין: שפיצר
4.25% 2,250 ש 750,000 ש

לאומי למשכנתאות

מסמכי ההלוואה ממתינים לחתימה בסניף 346 החשמונאים 34 , ת”א

הלוואה מס. 2

סכום: 450,000 ₪ | תקופה: 25 שנים
מסלול: ריבית משתנה 5 שנים | לוח סילוקין: שפיצר
4.25% 2,250 ש 750,000 ש
אצל גב’ יהודית כהנוב טל. 03-6936932 yehudit@leumi.co.il

הלוואה מס. 3

סכום: 450,000 ₪ | תקופה: 25 שנים
מסלול: ריבית משתנה 5 שנים | לוח סילוקין: שפיצר
4.25% 2,250 ש 750,000 ש
סיכום: 6,750 ₪ 2,250,000 ₪

הצעות נוספות שלא זכו במכרז

ריבית החזר חודשי החזר כולל

הלוואה מס. 1

סכום: 450,000 ₪ | תקופה: 25 שנים
מסלול: ריבית משתנה 5 שנים | לוח סילוקין: שפיצר
4.25% 2,250 ש 750,000 ש

לאומי למשכנתאות

מסמכי ההלוואה ממתינים לחתימה בסניף 346 החשמונאים 34 , ת”א

הלוואה מס. 2

סכום: 450,000 ₪ | תקופה: 25 שנים
מסלול: ריבית משתנה 5 שנים | לוח סילוקין: שפיצר
4.25% 2,250 ש 750,000 ש
אצל גב’ יהודית כהנוב טל. 03-6936932 yehudit@leumi.co.il

הלוואה מס. 3

סכום: 450,000 ₪ | תקופה: 25 שנים
מסלול: ריבית משתנה 5 שנים | לוח סילוקין: שפיצר
4.25% 2,250 ש 750,000 ש
סיכום: 6,750 ₪ 2,250,000 ₪
ריבית החזר חודשי החזר כולל

הלוואה מס. 1

סכום: 450,000 ₪ | תקופה: 25 שנים
מסלול: ריבית משתנה 5 שנים | לוח סילוקין: שפיצר
4.25% 2,250 ש 750,000 ש

לאומי למשכנתאות

מסמכי ההלוואה ממתינים לחתימה בסניף 346 החשמונאים 34 , ת”א

הלוואה מס. 2

סכום: 450,000 ₪ | תקופה: 25 שנים
מסלול: ריבית משתנה 5 שנים | לוח סילוקין: שפיצר
4.25% 2,250 ש 750,000 ש
אצל גב’ יהודית כהנוב טל. 03-6936932 yehudit@leumi.co.il

הלוואה מס. 3

סכום: 450,000 ₪ | תקופה: 25 שנים
מסלול: ריבית משתנה 5 שנים | לוח סילוקין: שפיצר
4.25% 2,250 ש 750,000 ש
סיכום: 6,750 ₪ 2,250,000 ₪
ריבית החזר חודשי החזר כולל

הלוואה מס. 1

סכום: 450,000 ₪ | תקופה: 25 שנים
מסלול: ריבית משתנה 5 שנים | לוח סילוקין: שפיצר
4.25% 2,250 ש 750,000 ש

לאומי למשכנתאות

מסמכי ההלוואה ממתינים לחתימה בסניף 346 החשמונאים 34 , ת”א

הלוואה מס. 2

סכום: 450,000 ₪ | תקופה: 25 שנים
מסלול: ריבית משתנה 5 שנים | לוח סילוקין: שפיצר
4.25% 2,250 ש 750,000 ש
אצל גב’ יהודית כהנוב טל. 03-6936932 yehudit@leumi.co.il

הלוואה מס. 3

סכום: 450,000 ₪ | תקופה: 25 שנים
מסלול: ריבית משתנה 5 שנים | לוח סילוקין: שפיצר
4.25% 2,250 ש 750,000 ש
סיכום: 6,750 ₪ 2,250,000 ₪