מה שהבנקים למשכנתאות לא רוצים שתדעו:

הריבית הטובה ביותר
שניתן לקבל בחודש יוני 2018:

 • ריבית משתנה כל 5 שנים, לא צמודה, ל-9 שנים
  3.3% בלבד!

 • ריבית קבוע לא צמודה, ל-18 שנים
  4.4% בלבד!

 • ריבית קבועה צמודה, ל-9 שנים
  1.5% בלבד!

 • ריבית משתנה כל 5 שנים, צמודה, ל-13 שנים
  1.6% בלבד!

 • ריבית משתנה כל 5 שנים, לא צמודה, ל-18 שנים
  3.7% בלבד!

 • ריבית קבועה צמודה, ל-13 שנים
  1.9% בלבד!

 • ריבית קבועה צמודה, ל-18 שנים
  2.2% בלבד!

 • ריבית קבוע לא צמודה, ל-5 שנים
  3.4% בלבד!

 • ריבית משתנה כל 5 שנים, לא צמודה, ל-13 שנים
  3.7% בלבד!

 • פריים, ל-13 שנים
  0.9%- בלבד!

 • פריים, ל-18 שנים
  0.9%- בלבד!

 • פריים, ל-5 שנים
  0.9%- בלבד!

 • פריים, ל-9 שנים
  0.9%- בלבד!

 • ריבית קבוע לא צמודה, ל-9 שנים
  3.8% בלבד!

 • ריבית משתנה כל 5 שנים, צמודה, ל-9 שנים
  1.6% בלבד!

 • ריבית קבוע לא צמודה, ל-13 שנים
  4.2% בלבד!

 • ריבית משתנה כל 5 שנים, לא צמודה, ל-5 שנים
  2.9% בלבד!

 • ריבית משתנה כל 5 שנים, צמודה, ל-18 שנים
  1.6% בלבד!

 • ריבית קבועה צמודה, ל-5 שנים
  1.2% בלבד!

 • ריבית משתנה כל 5 שנים, צמודה, ל-5 שנים
  1.6% בלבד!