דוגמא לריביות שהושגו בחודש האחרון לעשר שנים

מסלול ריבית
פריים 0.9% -
ריבית משתנה כל חמש שנים צמודה 1.55%
ריבית משתנה כל חמש שנים לא צמודה 3.2%
ריבית קבועה לא צמודה 3.0%
ריבית קבועה צמודה 1.5%
חייג עכשיו